• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل 840 امروز 0

بیمه کارگران ساختمانی

24مرداد
کاری که مجلس با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کرد!
طرح کمیسیون اجتماعی رای نیاورد

کاری که مجلس با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کرد!

طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در صحن علنی کنار گذاشته شد و نمایندگان به طرح نماینده محلات رای دادند. طرح جدید تفاوت فاحشی با طرح کمیسیون اجتماعی مجلس دارد.

24مرداد
طرح مجلس تضمین کننده‌ی بیمه کارگران ساختمانی نیست/ نمایندگان وقت‌کشی می‌کنند
رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم گفت: مصوبه جدید مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ بیم کارگران ساختمانی بر همان مبنای طرح سال ۹۳ است و قطعا به همان مشکل هم دچار می‌شود.

طرح مجلس تضمین کننده‌ی بیمه کارگران ساختمانی نیست/ نمایندگان وقت‌کشی می‌کنند

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛