• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل 840 امروز 0

جشنواه

23مرداد
احتمال افزایش سن بازنشستگی
افزایش سن بازنشستگی

احتمال افزایش سن بازنشستگی

همچنان احتمال افزایش سن بازنشستگی مطرح است، درحالیکه مبنای محاسبه‌ی مستمری همان دو سال باقی می‌ماند. ​

04دی
پیشرفت‌های ایران دوست و دشمن را متعجب کرده است
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پیشرفت‌های ایران دوست و دشمن را متعجب کرده است

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با ذکر این مطلب که هنوز برخی از اساتید دانشگاه تصور می‌کنند همه علوم باید در حوزه تجربی و حسی خالصه شود، بیان کرد: تصور بسیاری از اساتید محترم دانشگاه‌های ما در چنین فضایی است ولی این مباحث را به‌روز نمی‌دهند.