• برابر با : Friday - 12 July - 2024
کل 840 امروز 0

پایه سنوات چیست

13شهریور
پایه سنوات چیست و چطور محاسبه می شود؟
تفاوت حق سنوات با پایه سنوات

پایه سنوات چیست و چطور محاسبه می شود؟

پایه سنوات چیست و چطور محاسبه می شود؟ به طور کلی سنوات به دو قسمت است؛ حق سنوات ( پایان خدمت ) و پایه سنوات، که از تدابیر حمایتی قانون گذار برای کارگران گذاشته شده است. دریافت سنوات به نوعی به روحیه کارگران کمک می‌کند و در جهت تسهیل زندگی آن‌ها در نظر گرفته شده […]